החברה לבידור ובילוי חולון

 
 
אודות המחלקה לספורט חולון 

כתובת: מפרץ שלמה 1 פארק פרס
קריית שרת, חולון 58492, ת.ד. 5132
טל.: 03-5593489 פקס: 03-5593486
מנהל המחלקה: יגאל איל
המחלקה לספורט ולחינוך גופני בחולון פועלת במסגרת חברת הבת העירונית
"החברה לבידור ולבילוי חולון" .

חזון הספורט של העיר חולון
העיר חולון מאפשרת עיסוק בספורט כחלק מאורח החיים באמצעות:
חינוך ומודעות - לאורך חיים בריא נגישות וזמינות - במתקני ספורט ונופש
פעיל איכות בשירות - במתקנים ובהדרכה מצוינות - בהישגים ספורטיביים ובייצוג
מטרה מרכזית הטמעת העיסוק בספורט כחלק מאורח החיים למרב תושבי העיר
חולון הערכים המרכזיים עליהם מושתת החזון

א. ערך מרכזי:
איכות חיים ושוויון הזדמנויות לכל בקבלת שירותי ספורט עממיים ותחרותיים איכותיים
לתושב בפרט ולקהילה בכלל.

ב. ערך פנימי:
הלקוח נמצא במרכז ומקבל שירותים בהתאם לרצונו ויכולתו בשירות איכותי והיקף
מירבי לאוכלוסיות מגוונות ובנורמות חינוכיות וספורטיביות ערכים במסגרת פעילויות

הספורט העירוניות:
· מקצוענות - אחריות - נגישות וזמינות
· איכות השירות - מצויינות והישגים
· יוזמות ופיתוח - אחריות -נגישות וזמינות
· איכות השירות - מצויינות והישגים
· יוזמות ופיתוח מגוון/ היקף
· מעורבות - יצירתיות- ניצול מתקנים
· שוויוניות - יוקרה וגאוות יחידה
· פונקציונאליות והתאמה - אינטגרטיביות
· יושרה מקצועית.

דגשים אופרטיביים
א. תחומי עשייה מרכזיים (במסגרת יישום תוכנית האב היישובית) הטמעת הרגלי
פעילות גופנית ואורח חיים בריא חינוך לערכים וכישורי חיים באמצעות פעילות גופנית
הנחיית מוסדות ונותני שירותי ספורט בעיר בפעילות ותחזוקת מתקנים מתן מענה
לתושבים על ידי ייזום פעילויות ספורט חופשיות ומודרכות קידום הישגים
ספורטיביים ברמה אישית וקבוצתית באמצעות אגודות הספורט העירוניות ומרכזי
הספורט .

הרחבת הפעילות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (קשישים, נכים וחינוך מיוחד)
הפעלת תוכניות ופעילויות ספורט עממי, נופשי ואירועי ספורט מתקני ספורט איכותיים
ונגישים לפעילות הציבור אירועי ספורט תחרותיים בעיר ב. מדדים ליעדים השונים
אירועים ומפעלי ספורט (עירוניים, אזוריים, לאומיים ובינלאומיים) עממיים והישגיים.

מגוון פעילויות, תוכניות וחוגים
הישגים ספורטיביים לקבוצות ייצוגיות והישגיות היקף
משתתפים, מספר קבוצות/ חוגים פעילות ייחודית
וחדשנית פעילות לאוכלוסייה מיוחדת מתן שימוש לגופים
וארגוני ספורט במתקנים עירוניים שיתוף עם אגודות ספורט
בפעילות לתושבים מערך השתלמויות

צרו קשר להזמנת מופעים ומתן חסויות :
להקות מחול, נבחרת גלגיליות, אקרובאטיקה, טרמפולינה,
מופעי קפוארה והתעמלות אומנותית

חדר כושר לילדים -קריית שרת 

 

 

 


המחלקה לספורט חולון מפרץ שלמה 1 פארק פרס קרית שרת, חולון טל: 03-5593489 פקס: 03-5593486

בניית אתר נטאפקס אינטראקטיב