חזון הספורט של העיר חולון

העיר חולון מאפשרת עיסוק בספורט כחלק מאורח החיים באמצעות: חינוך ומודעות – לאורח חיים בריא, נגישות וזמינות – במתקני הספורט והנופש, איכות בשירות – במתקנים ובהדרכה וכמובן מצוינות – בהישגים ספורטיביים. בייצוג מטרה מרכזית הטמעת העיסוק בספורט כחלק מאורח החיים למרב תושבי העיר!

הערכים המרכזיים עליהם מושתת החזון

  • מקצוענות – אחריות – נגישות וזמינות
  • איכות השירות – מצוינות והישגים
  • יוזמות ופיתוח – אחריות -נגישות וזמינות
  • מעורבות – יצירתיות- ניצול מתקנים
  • שוויוניות – יוקרה וגאוות יחידה
  • פונקציונאליות והתאמה – אינטגרטיביות
  • יושרה מקצועית.
reh_logo
muni_logo

דגשים אופרטיביים

תחומי עשייה מרכזיים (במסגרת יישום תוכנית האב היישובית) הטמעת הרגלי פעילות גופנית ואורח חיים בריא חינוך לערכים וכישורי חיים באמצעות פעילות גופנית הנחיית מוסדות ונותני שירותי ספורט בעיר בפעילות ותחזוקת מתקנים מתן מענה לתושבים על ידי ייזום פעילויות ספורט חופשיות ומודרכות קידום הישגים ספורטיביים ברמה אישית וקבוצתית באמצעות אגודות הספורט העירוניות ומרכזי הספורט.

מענה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

הרחבת הפעילות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (קשישים, נכים וחינוך מיוחד) הפעלת תוכניות ופעילויות ספורט עממי, נופשי ואירועי ספורט מתקני ספורט איכותיים ונגישים לפעילות הציבור אירועי ספורט תחרותיים בעיר ב. מדדים ליעדים השונים אירועים ומפעלי ספורט (עירוניים, אזוריים, לאומיים ובינלאומיים) עממיים והישגיים.

הישגים ספורטיביים

מגוון פעילויות, תוכניות וחוגים הישגים ספורטיביים לקבוצות ייצוגיות והישגיות היקף משתתפים, מספר קבוצות/ חוגים פעילות ייחודית וחדשנית פעילות לאוכלוסייה מיוחדת מתן שימוש לגופים וארגוני ספורט במתקנים עירוניים שיתוף עם אגודות ספורט בפעילות לתושבים מערך השתלמויות.

מנהלי בתי הספר מורי החינוך הגופני

עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב אנו מאחלים לכם שנת פעילות, מוצלחת, רבת הישגים ומשתתפים. החינוך הגופני והספורט היוו מאז ומתמיד כלי חינוכי להקניית ערכים, התמודדות עם אתגרים, מימוש עצמי ושיתוף פעולה בין כל המשתתפים.

מסגרת ארועי הספורט לבתי הספר היא בעלת עוצמה חברתית, חינוכית ותקשורתית המשמשת כבמה מרכזית לאותם תלמידים מצטיינים בספורט ומעניקה להם את הבמה הראויה להביא לידי ביטוי אישי את יכולתם המקצועית.

"יום ההליכה הבינלאומי" יתקיים בתאריך 19/10/2021 ,אבקשכם להערך מבעוד מועד ליום זה ולהפעיל את ילדי בית הספר במרחב הקרוב לבית הספר.

במהלך חודש נובמבר 2021 מתוכנן הפניניג ספורט עירוני. שבוע החינוך הגופני לבריאות, פנאי ולערכים יתקיים השנה בתאריכים: 27/3/2022 עד 1/4/2022, אגף הספורט והחינוך גופני והפיקוח על החינוך הגופני יעמדו לרשותכם בכל הנוגע לשבוע ייחודי זה.

ביום שישי 25/3/2022 נקיים את תחרות היסודות של "ליגת הכוכבים".

לימודי השחיה בבתי הספר היסודיים לכיתות ד' יימשכו, השיעורים יתקיימו בפיקוח משרד החינוך והמחלקה לספורט.

אגף הספורט והחנ"ג ימשיך השנה בשדרוג מתקני הספורט בעיר, במהלך השנה ימשכו עבודות השדרוג של מתקני הספורט בכל בתי הספר בעיר.

main_3

תקוותנו, כי פרסום תוכנית מפעלים שנתית זו תסייע בארגון מוצלח ויעיל יותר של מערכת שיעורי החינוך הגופני והספורט בבתי הספר, ותאפשר לבתי הספר להתכונן בצורה מקצועית לכל אותם תחרויות שבית הספר נרשם אליהם.

ברצוננו להודות לכל מנהלי בתי הספר והמורים לחינוך גופני על שיתוף הפעולה הפורה לאורך כל השנים.

תודה מיוחדת לליאור פרג על הפקת החוברת.

עצמון קצב
מנהל אגף הספורט והחנ``ג