מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

גולש/ת יקר/ה,

השימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר") "החברה לבידור ולבילוי חולון בע"מ" ("החברה"), מותנה בהסכמת הגולש באתר (להלן גם: "המשתמש"), למדיניות הפרטיות המפורטת להלן. מטרת מדיניות הפרטיות להסביר מהם נוהגי המרכז ביחס לפרטיות הגולשים באתר וכיצד משתמש המרכז במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לברר פרטים אודותם, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר או תבקש לברר או לרכוש מוצר או שירות המופיעים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, המרכז בקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המרכז ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באת 

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים
  • מידע שישמש את המרכז יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית

דיוור ישיר אלקטרוני

המרכז מעונין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. המרכז לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

המרכז לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, או כמתווך לפעילות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המרכז שתחייב חשיפת פרטיך
  •  אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
  • אם המרכז ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

Cookies

אתר משתמש ב"עוגיות"(Cookies)  לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ניתוח נתוני גלישה באתר באמצעות  Google Analytics

באתר זה מותקן שירות Google Analytics אשר אוסף ומנתח מידע גלישה באתר. פרטים אודות השירות ניתן למצוא בקישור הזה.

במידה ואינך מעוניין שייאסף עליך מידע ע"יGoogle Analytics , ניתן להוריד תוסף לדפדפן אשר מבטל את ההסכמה לאיסוף המידע.

בכל מקרה, השימוש שנעשה ע"י Google Analytics במידע שנאסף כפוף למדיניות הפרטיות של השירות ולא למדיניות הפרטיות של המרכז.

ניתוח נתוני גלישה באתר באמצעות Facebook Pixel

באתר זה מוטמע Facebook Pixel אשר מודד את אפקטיביות הפרסום על ידי הבנת הפעולות שמבצעים הגולשים באתר. פרטים אודות השירות ניתן למצוא בקישור הבא.

בכל מקרה, השימוש שנעשה ע"י Facebook  במידע שנאסף כפוף למדיניות הפרטיות של השירות ולא למדיניות הפרטיות של המרכז.

אבטחת מידע

המרכז עושה שימוש בשירותי חברה מארחת (Hosting), לאחסנת האתר. החברה המארחת מיישמת מערכות לניהול אבטחת המידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המרכז לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו.

פנייה כזאת יש לבצע באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המרכז משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.